header

VI ÄR ETT BYGGFÖRETAG vars framgångar vilar på skickliga medarbetare som arbetar målmedvetet för att våra projekt skall överträffa  våra kunders förväntningar. Ellipsen bygger med omsorg.Vi är ett kvalitetsinriktat bygg- och entreprenad-företag, certifierat enligt ISO 9001 och 14001, med bred erfarenhet. NÖJDA KUNDER är alltid det viktigaste för oss på Ellipsen Bygg och vi är mycket måna om att ha en nära dialog med våra kunder genom hela byggprocessen. I företaget finns lång branscherfarenhet och gedigen kompetens. Med vår erfarenhet och kunskap lotsar vi våra kunder genom hela det komplicerade arbete som ett byggprojekt ofta innebär.
 
 
Stefan PetersonErlandsson Bygg AB förvärvar Ellipsen Bygg AB som ett led i strategin att etablera sig i Östergötland. Vi ser stora möjligheter att växa och ta andel av marknaden. Läs mer på www.erlandssonbygg.se 
Copyright Ellipsen Bygg AB | Fjärilsgatan 47 603 61 Norrköping
Telefon: 011
-10 81 00 | Fax: 011-16 49 40